Προσθέστε την ιστοσελίδα της NETELLER για κινητά στην αρχική σας οθόνη. Πατήστε και επιλέξτε Προσθήκη στην αρχική οθόνη. ×